×

Преведи ја страницата

Нови наслови во Библиотеката – април 2018

4 април 2018

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

 • “Фармацевтска анализа” – Давид Г. Вотсон
 • “Психологија на физичката активност” – Стјуарт Џ. Х. Бидл
 • “Наука за растенијата” – Маргарет Џ. Мекмахон
 • “Физиологија и развој на растенијата”
 • “Примена на науката за јазикот во методиката на наставата по јазик”
 • “Фармацевтска технологија” – Дан Ј. А. Кромелин
 • “Пакување храна” – Гордон Л. Робертсон
 • “Основи на наставата во основното образование” – Денис Хејс
 • “Бактерии во агробиологијата: Управување со болести”
 • “Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование” – Марша С. Поп
 • “Отпорност против вируси кај растенијата”