×

Преведи ја страницата

Нови наслови во Библиотеката – април 2018

11 април 2018

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

 • “Три новели” – Тања Урошевиќ
 • “Панцирни обноски” – Александар Поповски
 • “Главата на големата риба” – Огњен Свиличиќ
 • “За смислата и за апсурдот” – Славица Гаџова Свидерска
 • “Книжевноста и дискурсите на моќта” – Славица Гаџова
 • “Крвавиот бој во Параловските Чукари и јуначката смрт на Ѓорѓи Сугарев” – Здравко Божиновски
 • “Креативно однесување” – Лидија Наумовска
 • “Контрола на безбедносниот сектор” – Оливер Бакрески
 • “Остап Бендер на нашето време” – Здравко Божиновски
 • “Мраморен остров” – Аднан Озер
 • “Early christian mosaic pavements in Macedonia” – Елизабета Димитрова
 • “Мојот влог за Македонија” – Трајан Гоцевски